Zapisz się do naszego
newslettera!

Otrzymuj powiadomienia o słodkich nowościach
oraz limitowanych promocjach na Blueberry Cakery.

Klikając zapisz się akceptujesz warunki polityki prywatności i regulaminu

Polityka prywatności

Szanujemy Państwa obawy związane z tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz za pośrednictwem innych metod komunikacji.

Dlatego też dowiedzcie się w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w zawiązku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jagoda Strzelecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Słodkiej Kreacji Jagoda Strzelecka z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) ul. Majakowskiego 1a, NIP: 6292367755, e-mail: info@blueberrycakery.pl, nr telefonu: 573 779 978.

W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskujemy w sposób zgodny z prawem. To Państwo decydujecie o przekazaniu nam danych podczas kontaktu. Tym samym podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie pewnych informacji będzie się wiązało z niemożliwością realizacji usługi.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy oraz jej wykonania. Nie podanie danych będzie skutkować brakiem możliwości jej realizacji. W przypadku przetwarzania, którego podstawą jest Państwa zgoda, podanie danych, które Państwa dotyczą jest dobrowolne, a w przypadku ich nie wskazania nie będziemy mogli ich przetwarzać.

Wskazać jednak należy, iż mogą Państwo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody bez jej cofnięciem. W przypadku niemożności usunięcia danych z uwagi na konieczność ewentualnej obrony przed roszczeniami przez czas wynikający z kodeksu cywilnego, Administrator odniesie się do Państwa żądania, szczegółowo uzasadniając swe dalsze działania.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następującym celu:

 1. kontaktu z Państwem, w przypadku wysłania do nas wiadomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. wykorzystywania cookies na stronie oraz podstronie serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. zawarcia lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną w związku ze świadczoną sprzedażą usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 4. wystawienia faktury oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w związku ze sprzedażą usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 5. tworzenia rejestrów związanych z RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
 6. rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO;
 7. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 8. archiwalnym, analitycznym Instagramie, Facebooku pod nazwą Blueberry Cakery, jak również wchodzenia w interakcje z osobami, które polubiły owe strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy i które na nasze zlecenie przetwarzają powierzone dane osobowe.

Aftermarket.pl Limited Chytron, 3, Office 301, P.C. 1075 Nicosia, Cypr – podmiot zapewniający przechowywanie danych oraz pocztę e-mail.

Przelewy24 należące do PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań)  – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych.

Meta Platforms Ireland Limited,  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się fanpage Blueberry Cakery.

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot zapewniający narzędzie zabezpieczające Serwis oraz podmiot zapewniający pocztę e-mail.

Mogą to być również firmy świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, kurierskie lub informatyczne, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, jaki został wskazany w umowie.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane także instytucjom nadzorczym oraz organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wskazać należy, iż Administrator współpracuje z podmiotami o zasięgu międzynarodowym, jak na przykład Meta Platforms Ireland Limited, OVH SAS, Google Ireland Limited, co może powodować, iż Państwa dane osobowe będą przekazywane poza EOG lub do kraju, w którym obowiązujące są ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a także do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub obrony przed takimi roszczeniami. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany szczególnymi przepisami, w tym przepisami podatkowymi.

W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, dane osobowe będziemy przechowywać do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakie przysługują Państwu prawa w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak i poprawiania danych. Ponadto, mają Państwo prawo żądania sprostowania swoich danych, usunięcia, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody mają Państwo prawo jej wycofania w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Macie Państwo także prawo do uzyskania kopii danych oraz do przenoszenia swoich danych osobowych oraz do bycia zapomnianym.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem. Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

W celu realizacji swoich praw, możecie Państwo zwrócić się do Administratora za pomocą wiadomości e-mail na adres: info@blueberrycakery.pl.

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są chronione i przechowywane z należytą starannością. Administrator wdrożył stosowne procedury, używa odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu spełnienie wszelkich wymagań prawnych.

Wskazać należy, iż Administrator analizuje dane w zakresie historii transakcji w sklepie, jak również aktywność na fanpageu na Instagramie, przy czym owa analiza nie wywołuje wobec Państwa jakichkolwiek skutków prawych. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na jakiekolwiek prawa i wolności.

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

– Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba, że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby użytkującej serwis.

– Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

– Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

– Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie.

– Dane anonimowe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Unię Europejską.

– Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

– Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

Informacja o plikach cookies

Muszą Państwo wiedzieć także o zapisywaniu przez naszą witrynę tzw. plików „cookies”. Są one wykorzystywane dla celów statystycznych oraz polepszenia funkcjonalności naszej strony. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody, aby przeglądarka zapisywała pliki cookies możecie Państwo je w dowolnej chwili wyłączyć.

Podczas pierwszego wejścia na stronę należy wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne działanie wskazane w komunikacie. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na cookies.W przypadku niewyrażenia zgody na pliki cookies, wykorzystywane będą wyłącznie pliki cookies własne, konieczne do prawidłowego działania strony.

Czym są pliki „cookies”?

To niewielkie pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka internetowa zapisuje na Państwa komputerze podczas przeglądania stron www. Pliki te przede wszystkim przechowują ustawienia użytkownika dotyczące np. preferowanego języka czy położenia. Ułatwia to poruszanie się na stronie przy kolejnych odwiedzinach, gdzie ustawienia strony automatycznie zaktualizują się z wcześniej wprowadzonymi ustawieniami.

Więcej na ten temat „cookies” dowiesz się w serwisie pod linkiem 

http://wszystkoociasteczkach.pl

Rodzaje plików cookies

Cookies wewnętrzene – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkowanika przez system teleinformatyczny Serwisu.

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie.

Cookies sesyjne -pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkowanika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwania plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Jak wyłączyć pliki cookies?

Możecie Państwo wyłączyć pliki cookies dla danej strony, całej witryny (domeny) lub dla wszystkich przeglądanych stron www poprzez zmianę ustawień prywatności w zależności z jakiej przeglądarki korzystacie Państwo.

Wykorzystywane narzędzia

Administrator korzysta z następujących narzędzi:

 1. formularza zamówienia umożliwiający złożenie zamówienia. Konieczne dane to są nimi między innymi: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 2. formularza odstąpienia od umowy umożliwiający odstąpienie od zawartej umowy, stanowiący załącznik do Regulaminu sklepu. Konieczne dane to imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres oraz ewentualnie dane firmy oraz numer rachunku bankowego;
 3. formularza reklamacji umożliwiający złożenie reklamacji, stanowiący załącznik do Regulaminu sklepu. Konieczne dane to imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres oraz ewentualnie dane firmy oraz numer rachunku bankowego;
 4. fanpage’u na Instagramie umożliwiający udzielanie odpowiedzi na pytania oraz komunikację, w tym informowanie o pusługach. Podstawą przetwarzania danych osobowych podawanych na fanpage’u jest zgoda. W każdej chwili możecie Państwo przestać obserwować fanpage, usunąć polubienie, czy przestać wchodzić w interakcje. Zasady korzystania z fanpage zostały uregulowane bezpośrednio w regulaminie Instagrama;
 5. fanpage’u na Facebooku umożliwiający udzielanie odpowiedzi na pytania oraz komunikację, w tym informowanie o usługach. Podstawą przetwarzania danych osobowych podawanych na fanpage’u jest zgoda. W każdej chwili możecie Państwo przestać obserwować fanpage, usunąć polubienie, czy przestać wchodzić w interakcje. Zasady korzystania z fanpage zostały uregulowane bezpośrednio w regulaminie Facebooka;
 6. wtyczki społecznościowa kierujące do portalu społecznościowego Instagram, Facebook oraz wtyczek umożliwiających udostępnienie treści w tych serwisach społecznościowych, w szczególności „Udostępnij”.

Zmiany w niniejszym dokumencie

Administrator zastrzega, iż Polityka prywatności może być zmieniona z uwagi na nowelizacje prawa, czy rozwój technologii.

Data ostatniej aktualizacji: 1.12.2023r.

Shopping Cart
Scroll to Top